salih amel ve son nefes ...

Bilgisizliğin Tehlikesi


îmansız gitmek iki şekilde olur:

1. Ölüm döşeğinde, tam koma halinde iken kişinin, inanması gereken şeyler için gönlüne şek ve şüphe düşer veya inkar durumuna düşer. O halde iken Azrail ruhunu alır. O şüphe ve inkar, bu kul ile ALLAH arasında ebedi bir hicap (perde) olur ve bu perde sebebiyle "ALLAH'tan daimi olarak uzak kalır yeri de ebediyen cehennem olur.

2. Ölüm döşeğinde, koma halinde iken, kişinin kalbini, asi olma düşünce ve duygusu, dünya şehvetleri veya nefsin lezzetleri işgal eder, gönül bu fikir ve duygularla dolar. Bu halde imanın aslı yok olmaz. Fakat o anda zihin ve kalp, bunlarla uğraştığı için Cenab-ı Hakkı düşünmeyi tamamen unutur. Bu hal içinde iken Azrail ruhunu alır

îşte kalp ve zihni dünya şehvet ve lezzetleriyle uğraşan bu kişi ile ALLAH arasında yine bir perde gerilir ve bu perde gerildiği müddetçe azab görür. Fakat imanla gittiği için, günahları derecesinde azab gördükten sonra perde kalkar ve kendisi de kurtulur.

Bu açıklamadan anlaşıldı ki eğer kişi, dünyadaki amellerinin ahiret hayatıyla olan bağlılığını bilse ve dünya yaşayışını buna göre ayarlayıp düzene koysa koma hallerinde başa gelen bu felaket çukuruna düşmekten kolayca kendini kurtarır. Çünkü kişi sağlığında ne üzerinde ise hayatını nelerle geçirmiş, zihin ve kalbinde neler yerleşmişse ölümünde de onlar üzerinde ölür.

Nitekim Hz. Peygamber (aleyhissalatüvesselam) bir hadis-i şerifinde:

"Yaşadığınız şey üzerinde ölürsünüz. Öldüğünüz şey üzerinde haşrolursunuz" buyurmuştur.

Demek ki sağlığında ömrünü ibadet ve taatla ve temiz bir yaşantı içinde geçirip tam bir inanç üzerinde olan kimse koma halinde de bu temiz inanç üzerinde ruhunu teslim eder.

kaynak : abidler yolu imam gazali rahimehullah

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !